Anläggning

Att skapa och anlägga en trädgård är en investering som ger balans, harmoni och glädje i generationer.

Att anlägga en trädgård från noll är en stor investering, så om möjligt spara en del av den befintliga vegetationen i samband med byggandet av bostadshus och fritidshus. Bygg upp trädgården med befintlig vegetation som bas och nya växter, som ger din trädgård den känsla och stil du eftersträvar.

Iris Garden anlägger trädgårdar i samarbete med andra entreprenörer såsom grävmaskinsentreprenörer.  Det är främst trädgårdar som designats av Iris Garden som anläggs.

Även mindre ytor anläggs såsom häckar, rabatter och plantering av buskar samt gräsmattor.

De mest efterfrågade tjänsterna är anläggning av rabatter och häckar samt nyanläggning. Även anläggning av rullgräsmatta är populär, eftersom ytan blir klar med ens och kan tas i bruk direkt.