Design

Med trädgårdsdesign skapas struktur och balans i trädgården. Den lyfter fram det fina i din trädgård och förvandlar de mörka och dolda områdena till ljusa och attraktiva gläntor.

Trädgårdsdesign kan göras för hela trädgården eller delar av den.

Trädgårdsdesign kan vara allt från en heltäckande planering till en detaljerad plan över en rabatt och allt däremellan. Ingen gård är varken för stor eller för liten för att designas.

Iris Garden designar trädgårdar utgående från Feng Shui principer ifall kunden så önskar. Feng Shui är en gammal kinesisk visdomslära som fick sin början i Kina för 4 000 år sedan.

Läs mer om Feng Shui och design.

Konsultation

För dig som behöver en input hur du kan skapa en bättre struktur i din trädgård.

I konsultationen ingår ingen trädgårdsplan utan kunden antecknar själv tankar och idéer, som framkommer under konsultationen.

Trädgårdsplan

För dig som behöver en skiss, detaljplan eller en omfattande trädgårdsplan.

En skiss är en lätt skissad plan över trädgården eller delar av den. Den hjälper dig att komma ihåg vad som sades under konsultationsbesöket.

En detaljerad plan är en planering av en mindre yta såsom en rabatt, entré, uteplats m.m.

En omfattande trädgårdsplan kan göras över den gamla förfallna trädgården, för skogs-, och åkermark som skall bebyggas med bostadshus eller för ett fritidshus på en holme i skärgården samt för trädgårdar i behov av en ny struktur.

I trädgårdsplanen ingår växtförslag och materialval samt vid behov detaljritningar. Även arbetsbeskrivning för anläggning av trädgården samt skötselbeskrivning kan göras i enlighet med kundens önskemål.