Feng Shui

Är en gammal kinesisk visdomslära som fick sin början i Kina för ca. 4 000 år sedan. Den bygger på förståelsen för hur chi fungerar och hur den påverkar oss. Förmågan att känna chi finns i oss alla, men det är inte alltid så lätt att sätta ord på det man känner. Det sägs att god feng shui känns, men inte syns.

Du har säkert besökt platser som känns trevliga att vistas i, men även platser som du snabbt vill lämna eftersom de känns otrevliga. Det är platsens energi d.v.s. chi som du förnummit och med ens reagerat på. Vi har alla en förmåga att uppfatta energier.

Feng shui är för hem och trädgård det som akupunktur är för människan, ett sätt att lösa upp energiblockeringar för att skapa balans i energiflödet. I feng shui använder vi oss av färg, form och väderstreck medan man i akupunktur använder sig av nålar.

Trädgårdsplanering

I trädgårdsplanering tas ovannämnda aspekter i beaktande samt trädgårdens form, som sedan bearbetas för att skapa en harmonisk, balanserad och hållbar trädgård.

Att skapa en vacker och trivsam entré ger en helt annan utgångspunkt för att ta emot dagen jämfört med en mörk, skuggig och misskött entré.
En trädgård som är planerad utgående från feng shui principer är mera harmonisk, balanserad och energirik jämfört med en planering utan dessa principer.