Skötsel

En välskött trädgård skapar skönhet och glädje i sin omgivning.

Trädgården behöver skötsel från tidig vår till sen höst för att vara frodig, vacker och inbjudande. Skötselinsatsen varierar beroende på trädgårdens storlek, växter och material.

Hur en trädgård är formad varierar, men dess utformning avgör hur mycket skötsel den behöver för att vara fin, vacker och trivsam. En befintlig trädgård kan designas mera lättskött för att underlätta ditt arbete i trädgården.

Iris Garden erbjuder skötseltjänster under vår, sommar och höst samt uppgörande av skötselplan för trädgårdar och skötselbeskrivning. Även specifika skötseltjänster såsom bevattning och täckning av känsliga växter inför vintern m.m. utförs.

Följande skötseltjänster är populära

– Skötsel av rabatter och gräsmattor både vår, sommar och höst
– Beskärning av buskar och träd
– Bevattning av nyplanteringar
– Krattning av löv

Du vet väl om att du kan få hushållsavdrag för skötseltjänster.