Trädgårdsdesign

Med trädgårdsplanering skapas struktur och balans i trädgården. Den lyfter fram det fina i din trädgård, skapar en känsla av balans och intresse i samtliga trädgårdsrum samt en välkomnande entré.

Trädgårdsplanering kan göras för hela trädgården eller delar av den.

Den kan vara allt från en heltäckande planering till en detaljerad plan över en rabatt och allt däremellan. Ingen gård är varken för stor eller för liten för att planeras.

Konsultation

För dig som behöver en input hur du kan skapa en bättre struktur i din trädgård.

I konsultationen ingår ingen trädgårdsplan utan kunden antecknar själv tankar och idéer, som framkommer under konsultationen.

Trädgårdsplan

För dig som behöver en skiss, detaljritning eller en omfattande trädgårdsplan.

En skiss är en lätt skissad plan över trädgården eller delar av den. Den hjälper dig att komma ihåg vad som sades under konsultationsbesöket.

En detaljritning är en plan över en mindre yta såsom en rabatt, entré, uteplats m.m.

En omfattande trädgårdsplan kan göras över en gammal trädgård, för skogs-, och åkermark som skall bebyggas med bostadshus eller för ett fritidshus på en holme i skärgården samt för trädgårdar i behov av en ny struktur.

I trädgårdsplanen ingår växtförslag och materialval samt vid behov detaljritningar. Även arbetsbeskrivning för anläggning av trädgården samt skötselbeskrivning göras enligt behov.